Acta Haematologica Polonica

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalizujących się we wszelkich dziedzinach powiązanych jako pomoc interdyscyplinarna w onkologii, hematologii eksperymentalnej, hematologii laboratoryjnej, transfuzjologii, cytometrii, koagulologii, transplantologii.

Acta Haematologica Polonica publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków, jak i prace poglądowe oraz edukacyjne. Regularnie publikowane są zaleceniai rekomendacje specjalistycznych zespołów polskich i zagranicznych hematologów i transfuzjologów.

Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii, między innymi, dotyczące:

 • leukocytów,
 • erytrocytów,
 • płytek krwi,
 • układu odpornościowego,
 • mechanizmów hemostazy,
 • aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych,
 • nowych osiągnięć w dziedzinie terapii i transplantologii.

Autorami prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Odbiorcami mogą być zarówno lekarze zajmujący się medycyną naukowo, jak i lekarze praktykujący.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku.

Wszystkie nadesłane artykuły kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane
w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Poza regularnymi zeszytami Redakcja przygotowuje wydania specjalne związane z aktualnymi konferencjami w dziedzinie.


14 punktów MNiSW,
9 wg Index Copernicus


Aktualny numer

Volumen 50, numer 1, 2019

W numerze:

 • Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Evaluation of the prognostic and predictive value of free light chains in patients with chronic lymphocytic leukemia
 • Coexistence of hemoglobin Handsworth and alpha 3.7 kb deletion in Caucasian woman in Poland
 • Stem Cell Transplantation in Pediatric Patients with Myelodysplastic Syndrome
 • Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma
 • Perforacja jelit jako powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – opis dwóch przypadków

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW ARTICLE
 1. Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
  Karolina Kaźmierczak -Siedlecka, Agnieszka Piekarska, Ewelina Lubieniecka-Archutowska, Marcin Bicz, Marcin Folwarski, Wojciech Makarewicz, Jan Maciej Zaucha
 2. Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych – zalecenia na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń
  Łukasz Klasa, Alicja Sadowska-Klasa, Agnieszka Piekarska, Magdalena Dutka, Maria Bieniaszewska, Dariusz Wydra, Jan...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
100.00 PLN
Oszczędzasz : 108.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
180.00 PLN
Oszczędzasz : 236.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

Prenumerata dla instytucji - roczna

Cena prenumeraty:
200.00 PLN
Oszczędzasz : 8.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka