Acta Haematologica Polonica

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalizujących się we wszelkich dziedzinach powiązanych jako pomoc interdyscyplinarna w onkologii, hematologii eksperymentalnej, hematologii laboratoryjnej, transfuzjologii, cytometrii, koagulologii, transplantologii.

Acta Haematologica Polonica publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków, jak i prace poglądowe oraz edukacyjne. Regularnie publikowane są zaleceniai rekomendacje specjalistycznych zespołów polskich i zagranicznych hematologów i transfuzjologów.

Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii, między innymi, dotyczące:

 • leukocytów,
 • erytrocytów,
 • płytek krwi,
 • układu odpornościowego,
 • mechanizmów hemostazy,
 • aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych,
 • nowych osiągnięć w dziedzinie terapii i transplantologii.

Autorami prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Odbiorcami mogą być zarówno lekarze zajmujący się medycyną naukowo, jak i lekarze praktykujący.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku.

Wszystkie nadesłane artykuły kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane
w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Poza regularnymi zeszytami Redakcja przygotowuje wydania specjalne związane z aktualnymi konferencjami w dziedzinie.


20 punktów MNiSW


Aktualny numer

Volumen 51, numer 1, 2020

W numerze:

 • Terapia komórkami CAR-T w Polsce
 • Krótka historia komórek CAR-T: od laboratorium do łóżka
 • Terapia komórkami CAR-T - toksyczność i postępowanie
 • Zakażenia po terapii komórkami CAR-T: aktualny najnowszy przegląd i zalecenia
 • Profilaktyka a terapia zapobiegawcza w zapobieganiu infekcji CMV
 • Droga do klinicznego wdrożenia technologii CAR-T w Poznaniu
 • Ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego w hematopoetycznych produktach komórek macierzystych
 • Przewidywanie przeżycia w chłoniaku nieziarniczym na podstawie markerów ogólnoustrojowego zapalenia, niedokrwistości, nadkrzepliwości, dyslipidemii
 • Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi jako niezwykłe powikłanie po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych
 • Układowa mastocytoza z przewlekłą mielomonocytową białaczką, a następnie przekształcenie w ostrą białaczkę szpikową

EDITORIAL
 • Where dreams come true: CAR-T cell therapy in Poland!
  Jan Styczyński
 • A brief history of CAR-T cells: from laboratory to the bedside
  Jan Styczyński

EXPERTS’ GUIDELINES
 • CAR-T cell therapy – toxicity and its management
  Lidia Gil, Anna Łojko-Dankowska,Magdalena Matuszak, Anna Wache, Adam Nowicki, Anna Graduszewska, Adam Niezgoda, Dominik Dytfeld

REVIEW ARTICLE
 • Infections following CAR-T cells therapy: current state-of-the-art review and recommendations Jan Styczyński
 • Prophylaxis


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
100.00 PLN
Oszczędzasz : 108.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
180.00 PLN
Oszczędzasz : 236.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

Prenumerata dla instytucji - roczna

Cena prenumeraty:
199.99 PLN
Oszczędzasz : 8.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka