Acta Haematologica Polonica

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalizujących się we wszelkich dziedzinach powiązanych jako pomoc interdyscyplinarna w onkologii, hematologii eksperymentalnej, hematologii laboratoryjnej, transfuzjologii, cytometrii, koagulologii, transplantologii.

Acta Haematologica Polonica publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków, jak i prace poglądowe oraz edukacyjne. Regularnie publikowane są zaleceniai rekomendacje specjalistycznych zespołów polskich i zagranicznych hematologów i transfuzjologów.

Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii, między innymi, dotyczące:

 • leukocytów,
 • erytrocytów,
 • płytek krwi,
 • układu odpornościowego,
 • mechanizmów hemostazy,
 • aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych,
 • nowych osiągnięć w dziedzinie terapii i transplantologii.

Autorami prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Odbiorcami mogą być zarówno lekarze zajmujący się medycyną naukowo, jak i lekarze praktykujący.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku.

Wszystkie nadesłane artykuły kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane
w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Poza regularnymi zeszytami Redakcja przygotowuje wydania specjalne związane z aktualnymi konferencjami w dziedzinie.


20 punktów MNiSW


Aktualny numer

Volumen 50, numer 3, 2019

W numerze:

 • Limfadenopatia u dzieci i dorosłych
 • Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych
 • Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL
 • Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych
 • Wyzwania wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego
 • Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych
 • Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży 
 • Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych 
 • Powikłania zakaźne u dzieci i dorosłych z nowotworami hematologicznymi
 • Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej
 

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW ARTICLE
 1. Diagnosis and management of complications of chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
  Clive S. Zent
 2. Limfadenopatia u dzieci i dorosłych: zasady postępowania diagnostycznego
  Jan Styczyński
 3. Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie
  Ewa Chmielowska
 4. Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL
  Beata Grygalewicz
 5. Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych
  Wojciech Jurczak, Monika Długosz-Danecka
 6. W


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
100.00 PLN
Oszczędzasz : 108.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
180.00 PLN
Oszczędzasz : 236.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

Prenumerata dla instytucji - roczna

Cena prenumeraty:
200.00 PLN
Oszczędzasz : 8.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka