Acta Haematologica Polonica

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalizujących się we wszelkich dziedzinach powiązanych jako pomoc interdyscyplinarna w onkologii, hematologii eksperymentalnej, hematologii laboratoryjnej, transfuzjologii, cytometrii, koagulologii, transplantologii.

Acta Haematologica Polonica publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków, jak i prace poglądowe oraz edukacyjne. Regularnie publikowane są zaleceniai rekomendacje specjalistycznych zespołów polskich i zagranicznych hematologów i transfuzjologów.

Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii, między innymi, dotyczące:

 • leukocytów,
 • erytrocytów,
 • płytek krwi,
 • układu odpornościowego,
 • mechanizmów hemostazy,
 • aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych,
 • nowych osiągnięć w dziedzinie terapii i transplantologii.

Autorami prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Odbiorcami mogą być zarówno lekarze zajmujący się medycyną naukowo, jak i lekarze praktykujący.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku.

Wszystkie nadesłane artykuły kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane
w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Poza regularnymi zeszytami Redakcja przygotowuje wydania specjalne związane z aktualnymi konferencjami w dziedzinie.


14 punktów MNiSW,
9 wg Index Copernicus


Aktualny numer

Volumen 49, numer 3, 2018

W numerze:

 • Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią
 • Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
 • Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku
 • Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku
 • Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością
 • Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną

ZALECENIA EKSPERTÓW/EXPERTS’ GUIDELINES

 1. Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG
  Iwona Hus, Agnieszka Piekarska, Jacek Roliński, Katarzyna Brzeźniakiewicz -Janus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Beata Piątkowska -Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Jan Maciej Zaucha, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak, Lidia Gil

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLE
 1. Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
100.00 PLN
Oszczędzasz : 108.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
180.00 PLN
Oszczędzasz : 236.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

Prenumerata dla instytucji - roczna

Cena prenumeraty:
200.00 PLN
Oszczędzasz : 8.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka