Acta Haematologica Polonica

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalizujących się we wszelkich dziedzinach powiązanych jako pomoc interdyscyplinarna w onkologii, hematologii eksperymentalnej, hematologii laboratoryjnej, transfuzjologii, cytometrii, koagulologii, transplantologii.

Acta Haematologica Polonica publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków, jak i prace poglądowe oraz edukacyjne. Regularnie publikowane są zaleceniai rekomendacje specjalistycznych zespołów polskich i zagranicznych hematologów i transfuzjologów.

Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii, między innymi, dotyczące:

 • leukocytów,
 • erytrocytów,
 • płytek krwi,
 • układu odpornościowego,
 • mechanizmów hemostazy,
 • aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych,
 • nowych osiągnięć w dziedzinie terapii i transplantologii.

Autorami prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Odbiorcami mogą być zarówno lekarze zajmujący się medycyną naukowo, jak i lekarze praktykujący.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku.

Wszystkie nadesłane artykuły kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane
w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Poza regularnymi zeszytami Redakcja przygotowuje wydania specjalne związane z aktualnymi konferencjami w dziedzinie.


20 punktów MNiSW


Aktualny numer

Volumen 50, numer 4, 2019

W numerze:

 • 50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi
 • Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym
 • Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV
 • Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby
 • Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B
 • Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL BCR-ABL1-like spowodowaną translokacją t(9;10)(q34;q22)
 • Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku
 • Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce
 • Wspomnienie o Prof. dr hab. med. Annie Dmoszyńskiej i Prof. dr hab. med. Krystynie Zawilskiej

ARTYKUŁ REDAKCYJNY/EDITORIAL
 • 50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi
  Jan Styczyński
 
ZALECENIA EKSPERTÓW / EXPERTS’ GUIDELINES
 • Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Sylwia Kołtan, Anna Urbańczyk, Elżbieta Grześk, Anna Dąbrowska, Marlena Ewertowska, Krzysztof Kałwak, Tomasz Szczepański,...


Numery archiwalne


Prenumerata

Prenumerata roczna

Cena prenumeraty:
100.00 PLN
Oszczędzasz : 108.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka

Prenumerata dwuletnia

Cena prenumeraty:
180.00 PLN
Oszczędzasz : 236.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 8

Dodaj do koszyka

Prenumerata dla instytucji - roczna

Cena prenumeraty:
199.99 PLN
Oszczędzasz : 8.00PLN
Liczba numerów w prenumeracie: 4

Dodaj do koszyka