Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 2, 2017

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017
 • Możliwości leczenia indukcyjnego chorych na szpiczaka plazmocytowego kwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowanej wspomaganej autologiczną transplantacją komórek krwiotwórczych a aktualne zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej
 • Metody oznaczania hemoglobiny płodowej
 • Alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków
 • Haemate P − zastosowanie w profi laktyce i leczeniu krwawień w chorobie von Willebranda oraz indukcji immunotolerancji w hemofilii A powikłanej inhibitorem

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

PDF

PRACE POGLĄDOWE

 1. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017
  Anna Dmoszyńska, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Jan Walewski, Ewa Lech-Marańda, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Bogdan Małkowski, Krzysztof Jamroziak, Agnieszka Druzd-Sitek, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Joanna Mańko, Aleksander Skotnicki, Sebastian Giebel, Elżbieta Wiater, Ryszard Czepko, Janusz Meder, Krzysztof Giannopoulos
 2. Możliwości leczenia indukcyjnego chorych na szpiczaka plazmocytowego kwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowanej
  wspomaganej autologiczną transplantacją komórek krwiotwórczych a aktualne zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej
  Agnieszka Druzd-Sitek, Jan Walewski
 3. Metody oznaczania hemoglobiny płodowejElżbieta Górska, Anna Lemańska, Katarzyna Popko
 4. Alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków
  Irmina Nowak, Weronika Kubiak-Prałat, Marcin Minta, Marta Szymankiewicz, Janusz Gadzinowski, Dawid Szpecht
 5. Haemate P − zastosowanie w profi laktyce i leczeniu krwawień w chorobie von Willebranda oraz indukcji immunotolerancji w hemofilii A powikłanej inhibitorem
  Andrzej Mital

 

PRACE ORYGINALNE

 1. Metastasis of solid tumors into bone marrow – Single center experience
  Anna Kołda, Grzegorz Helbig, Anna Kopińska, Ryszard Wichary, Jacek Pająk, Sławomira Kyrcz-Krzemień