Zespół Redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie


ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


SEKRETARZ

Dr Agnieszka Karczmarczyk
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


REDAKTOR STATYSTYCZNY


Dr hab. Andrzej Tukiendorf
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach


REDAKTORZY TEMATYCZNI

Transplantologia - Prof. dr hab. Sebastian Giebel
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Biologia molekularna, leukemogeneza - Dr Tomasz Stokłosa
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Hematoonkologia dziecięca, biologia molekularna - Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu

Hemostaza, mieloproliferacje - Dr hab. Jacek Treliński
Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ostre białaczki dorosłych - Prof. dr hab. Agnieszka Wierzbowska
Katedra i Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

Limfoproliferacje - Prof. dr hab. Tomasz Wróbel
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  Adres Redakcji

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Dr W. Chodźki 4a, 20-093 Lublin
tel. 81 448 66 30
fax 81 448 66 34
e-mail: acta.haematologica@gmail.com