Zespół Redakcyjny

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum Bydgoszcz

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa

SEKRETARZ
Dr Agnieszka Karczmarczyk
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

REDAKTOR STATYSTYCZNY

Prof. dr hab. Andrzej Tukiendorf
Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

REDAKTORZY TEMATYCZNI

Hematoonkologia dziecięca, biologia molekularna - Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu

Transplantologia - Prof. dr hab. Sebastian Giebel
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Limfoproliferacje - Prof. dr hab. Iwona Hus
Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa 

Ostre białaczki dorosłych, mieloproliferacje - Prof. dr hab. Lidia Gil
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Transfuzjologia - Prof. dr hab. Magdalena Łętowska
Instytut Hematologii i Transfuzjologii Warszawa

Hemostaza, hematologia nieonkologiczna - Dr hab. Joanna Rupa-Matysek
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Biologia molekularna, leukemogeneza - Dr Tomasz Stokłosa
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Hemostaza - Dr hab. Andrzej Mital
Klinika Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny


Adres Redakcji

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum
Szpital Uniwersytecki nr 1
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
fax 52 585 4087
e-mail: acta.haematologica@gmail.com