Acta Haematologica Polonica

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalizujących się we wszelkich dziedzinach powiązanych jako pomoc interdyscyplinarna w onkologii, hematologii eksperymentalnej, hematologii laboratoryjnej, transfuzjologii, cytometrii, koagulologii, transplantologii.

Acta Haematologica Polonica publikuje zarówno prace oryginalne doświadczalne, opisy przypadków, jak i prace poglądowe oraz edukacyjne. Regularnie publikowane są zaleceniai rekomendacje specjalistycznych zespołów polskich i zagranicznych hematologów i transfuzjologów.

Tematyka prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica obejmuje zagadnienia fizjologii oraz patologii w hematologii i transfuzjologii, między innymi, dotyczące:

 • leukocytów,
 • erytrocytów,
 • płytek krwi,
 • układu odpornościowego,
 • mechanizmów hemostazy,
 • aspektów klinicznych rozrostowych chorób hematologicznych,
 • nowych osiągnięć w dziedzinie terapii i transplantologii.

Autorami prac publikowanych w Acta Haematologica Polonica są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Odbiorcami mogą być zarówno lekarze zajmujący się medycyną naukowo, jak i lekarze praktykujący.

Acta Haematologica Polonica jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Hematologów
i Transfuzjologów oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii związanym z polską hematologią i transfuzjologią od 1970 roku.

Wszystkie nadesłane artykuły kwalifikowane są przez redaktorów tematycznych oraz recenzowane
w sposób podwójnie zaślepiony. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Poza regularnymi zeszytami Redakcja przygotowuje wydania specjalne związane z aktualnymi konferencjami w dziedzinie.


20 punktów MNiSW


Aktualny numer

Volumen 51, numer 4, 2020

W numerze:

 • Next-generation sequencing in the diagnostics of orphan diseases
 • Monoclonal gammopathies of undetermined significance and smoldering myeloma
 • Medical dilemmas – erythrocytosis
 • Iron deficiency anemia
 • First familial cases of type 2 congenital erythrocytosis (ECYT2) with a Chuvash pathogenic variant in VHL gene in Poland
 • Eltrombopag use in chronic immune thrombocytopenia of childhood
 • Clinical characteristics of essential thrombocythemia patients depend on the mutation status
 • The beneficial role of allogenic hematopoietic cell transplantation in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
 • Myeloid-derived suppressor cells level and MUC1 expression in de novo acute myeloid leukemia
 • Epidemiology and prevention strategies of SARS-CoV-2 infection in pediatric hematology and oncology centers in Poland
 • Case series of bloody sweating; a scary event for families
 • COVID-19-induced thrombocytopenia
 • Primary prophylaxis with letermovir for prevention of CMV infection in two children

EDITORIAL
 • Future has come: next-generation sequencing in the diagnostics of orphan diseases
  Krzysztof Lewandowski

REVIEW ARTICLE
 • Monoclonal gammopathies of undetermined significance and smoldering myeloma
  Artur Jurczyszyn, Ruth Hutch, Anna Waszczuk-Gajda, Anna Suska, Katarzyna Krzanowska, David H. Vesole
 • Medical dilemmas – erythrocytosis
  Krzysztof Lewandowski
 • Iron deficiency anemia – new possibilities of iron supplementation in various clinical conditions
  Sylwia Sulimiera Michalak

ORIGINAL


Numery archiwalne