Acta Haematologica Polonica, Volumen 45, numer 4, 2014

W numerze:

 • Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży - rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych – 2014
 • Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet
 • Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci i dorosłych
 • Rola monocytów w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Znaczenie szlaku SLIT-ROBO w kluczowych dla komórki procesach w warunkach fi zjologii i patologii
 • Profilaktyka zakażeń grzybiczych u dzieci poddawanych transplantacjom komórek hematopoetycznych

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE

 1. Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży - rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych – 2014
  Jacek Wachowiak, Walentyna Balwierz, Alicja Chybicka, Katarzyna Drabko, Ewa Gorczyńska, Jolant Goździk, Krzysztof Kałwak, Bernarda Kazanowska, Jerzy R. Kowalczyk, Michał Matysiak, Jan Styczyński, Marek Ussowicz, Grażyna Wróbel, Mariusz Wysocki
 2. Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet
  Agnieszka Wierzbowska, Agnieszka Pluta
 3. New avenues for genetics guided therapeutic approaches in AML
  Lars Bullinger
 4. Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci i dorosłych
  Ewelina Pukownik, Lidia Gil, Jan Styczyński
 5. Rola monocytów w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej
  Izabela Łapuć, Andrzej Eljaszewicz, Janusz Kłoczko, Marcin Moniuszko
 6. Znaczenie szlaku SLIT-ROBO w kluczowych dla komórki procesach w warunkach fi zjologii i patologii
  Aleksandra Gołos, Agnieszka Wierzbowska
 7. Profilaktyka zakażeń grzybiczych u dzieci poddawanych transplantacjom komórek hematopoetycznych
  Krzysztof Kałwak
 

PRACE ORYGINALNE 1. Badanie chimeryzmu specyficznego liniowo po allogenicznym przeszczepieniu komórek macierzystych
  Patrycja Zielińska, Mirosław Markiewicz, Monika Dzierżak-Mietła, Anna Koclęga, Krzysztof Białas, Małgorzata Kopera, Krystyna Jagoda, Agnieszka Karolczyk, Sławomira Kyrcz-Krzemień
 

KAZUISTYKA
 1. Dyskwalifikacja dawcy komórek krwiotwórczych w trakcie chemioterapii wysokodawkowanej u biorcy przygotowywanego do transplantacji: propozycja algorytmu postępowania ratunkowego
  Anna Krenska, Jan Styczyński, Natalia Bartoszewicz, Robert Dębski, Krzysztof Czyżewski, Monika Pogorzała, Mariusz Wysocki
 2. Bilateral peripheral facial palsy secondary to Waldenström’s macroglobulinemia. A case report and literature review
  Margarita Sánchez-Orgaz, Karina Spiess, Miguel Angel Canales-Albendea, Alvaro Arbizu-Duralde, Ricardo Romero-Martín, Pilar Moliá Clos
Roczny spis treści 2014
Lista recenzentów 2014