Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

Dane adresowe

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum Bydgoszcz

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

SEKRETARZ REDAKCJI
Dr Agnieszka Karczmarczyk
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ADRES REDAKCJI "Acta Haematologica Polonica"

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum
Szpital Uniwersytecki nr 1
ul. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
fax 52 585 4087
e-mail: acta.haematologica@gmail.com

WYDAWCA
(wersji drukowanej):
Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
tel.: 81 446 98 12; fax: 81 470 93 04
wydawnictwo@czelej.com.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY
Karolina Famulska-Ciesielska
tel.: 81 446 98 18 w. 42
e-mail: karolina.famulska-ciesielska@czelej.com.pl

PRENUMERATA:
Biuro Obsługi Klienta, Wydawnictwo Czelej
tel.: 81 446 98 11 wew. 11 - 14
e-mail: sklep@czelej.com.pl 

REKLAMA:
tel. +48 664 424 108
e-mail: reklamyacta@czelej.com.pl

Agnieszka Pawłowska
e-mail: agnieszka.pawlowska@czelej.com.pl