Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

Dane adresowe

REDAKTOR NACZELNY
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Oddział Hematologiczny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SEKRETARZ REDAKCJI
Dr Agnieszka Karczmarczyk
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


ADRES REDAKCJI "Acta Haematologica Polonica"

Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Dr W. Chodźki 4a, 20-093 Lublin
tel. 81 448 66 30, fax 81 448 66 34
e-mail: acta.haematologica@gmail.com


WYDAWCA
(wersji drukowanej):
Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
ul. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin
tel.: 81 446 98 12; fax: 81 470 93 04
wydawnictwo@czelej.com.pl


REDAKTOR PROWADZĄCY
Karolina Famulska-Ciesielska
tel.: 81 446 98 18 w. 42
e-mail: karolina.famulska-ciesielska@czelej.com.pl


PRENUMERATA:
Dariusz Głażewski
tel.: 81 446 98 11 wew. 11
tel. kom.: +48 512 440 050
e-mail: dariusz.glazewski@czelej.com.pl 

Łukasz Nowak
tel.: 81 446 98 11 wew. 13
tel. kom.: +48 664 424 105
e-mail: lukasz.nowak@czelej.com.pl 

Oktawiusz Ofiarski
tel.: 81 446 98 11 wew. 12
tel. kom.: +48 664 911 212
e-mail: oktawiusz.ofiarski@czelej.com.pl 


REKLAMA:
tel. +48 664 424 108
e-mail: reklamyacta@czelej.com.pl

Agnieszka Pawłowska
e-mail: agnieszka.pawlowska@czelej.com.pl