Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 4, 2017

W numerze:

 • Choroba Gauchera
 • Postępowanie z chorymi na nowotwory krwi
 • Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciała monoklonalne
 • Nowe trendy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
 • Zaburzenia genetyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
 • Stany chorobowe związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza w wątrobie
 • Methods for detection of microparticles derived from blood and endothelial cells
 • Vitamin C as a modulator of oxidative stress in erythrocytes of stored blood
 • Primary Hodgkin lymphoma of the nasopharynx: Case report
 • Visceral varicella-zoster virus (VZV) infection

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE

 1. Choroba Gauchera – zalecenia dotyczące rozpoznawania, leczenia i monitorowania
  Piotr Hasiński, Mirosław Bik-Multanowski, Magdalena Koba-Wszędobył, Mieczysław Walczak, Marek Bubnowski, Agnieszka Milewska-Kranc, Andrzej Smyk, Maciej Machaczka
 2. Propozycje postępowania z chorymi na nowotwory krwi, którzy przechodzą spod opieki hematologów pediatrycznych pod opiekę hematologów internistycznych
  Jan Styczyński, Iwona Hus, Katarzyna Derwich, Tomasz Szczepański, Lidia Gil, Tadeusz Robak, Elżbieta Kasprowicz, Wiesław W. Jędrzejczak
 3. Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciała monoklonalne w hematoonkologii
  Krzysztof Giannopoulos, Tomasz Wróbel, Wojciech Jurczak, Sebastian Giebel, Iwona Hus, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Tadeusz Robak
 4. Efficacy and safety of bosutinib in the second and third line of treatment in chronic myeloid leukemia
  Bogdan Ochrem, Tomasz Sacha
 5. Strategie optymalizacji terapii lenalidomidem u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  Agnieszka Szymczyk, Iwona Hus
 6. Standardy diagnostyki oraz nowe trendy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
  Dagmara Szmajda, Ewa Balcerczak, Adrian Krygier
 7. Zaburzenia genetyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, ich znaczenie kliniczne i terapeutyczne
  Magdalena Romiszewska, Iwona Malinowska
 8. Stany chorobowe związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza oraz metody oznaczania zawartości żelaza w wątrobie
  Cyprian Olchowy, Jowita Frączkiewicz, Marcin Pawłowski, Daria Smoląg, Anna Olchowy, Adam Maślak, Urszula Zaleska-Dorobisz, Krzysztof Kałwak
 9. Methods for detection of microparticles derived from blood and endothelial cells
  Małgorzata Gradziuk, Piotr Radziwon
 
PRACE ORYGINALNE
 1. Analiza skuteczności ibrutynibu w podgrupie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową z delecją 17p: badanie obserwacyjne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG)
  Bartosz Puła, Elżbieta Iskierka-Jażdżewska, Marek Hus, Agnieszka Szymczyk, Aleksandra Gołos, Magdalena Piotrowska, Daria Zawirska, Jan Maciej Zaucha, Paweł Steckiewicz, Marcin Pasiarski, Dominik Chraniuk, Weronika Piszczek, Michał Osowiecki, Edyta Subocz, Janusz Hałka, Anna Waszczuk-Gajda, Joanna Drozd-Sokołowska, Wanda Knopińska-Posłuszny, Marek Dudziński, Jadwiga Hołojda, Małgorzata Wojciechowska, Waldemar Kulikowski, Agnieszka Szeremet, Beata Kumiega, Andrzej Pluta, Mirosław Markiewicz, Krzysztof Giannopoulos, Tadeusz Robak, Krzysztof Warzocha, Krzysztof Jamroziak
 2. Ekspresja CD10 na minimalnych komórkach resztkowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną B-komórkową
  Joanna Włodek, Karolina Bukowska-Strakova, Anna Pituch-Noworolska, Walentyna Balwierz, Marta Surman
 3. Genomic landscape of human erythroleukemia K562 cell line, as determined by next-generation sequencing and cytogenetics
  Małgorzata Kurkowiak, Monika Pępek, Marcin M. Machnicki, Iwona Solarska, Katarzyna Borg, Małgorzata Rydzanicz, Piotr Stawin´ski, Rafał Płoski, Tomasz Stokłosa
 4. Vitamin C as a modulator of oxidative stress in erythrocytes of stored blood
  Ravikumar Soumya, Rajashekharaiah Vani
 5. Nieinterwencyjne badanie oceniające odpowiedź na leczenie u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) w zależności od zastosowanego schematu rytuksymab-chemioterapia
  Krzysztof Warzocha, Marta Fidecka, Grzegorz Mazur, Daria Zawirska, Magdalena Piotrowska
 
KAZUISTYKA
 1. Indolent systemic mastocytosis associated with multiple myeloma: A rare coexistence
  Karolina Chromik, Grzegorz Helbig, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Anna Kopińska, Krzysztof Woźniczka, Sławomira Kyrcz-Krzemień
 2. Primary Hodgkin lymphoma of the nasopharynx: Case report
  Justyna Grela-Kowalik, Dariusz Zatoński, Tomasz Zatoński
 3. Visceral varicella-zoster virus (VZV) infection as an underestimated differential diagnosis of acute abdomen in a patient after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
  Julia Radoń-Proskura, Ninela Irga-Jaworska, Anna Malinowska, Jan Maciej Zaucha