Acta Haematologica Polonica, Volumen 51, numer 2, 2020

W numerze:  

 • Wirus Epsteina-Barra i powikłania po przeszczepie
 • Hematologia i medycyna transfuzji w obliczu COVID-19
 • Postępowanie przeciwgrzybicze u dorosłych i dzieci z nowotworami hematologicznymi lub poddawanych przeszczepowi komórek krwiotwórczych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzji Krwi, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Polskiej Grupy Badawczej Białaczki Dorosłych, 2020
 • Wpływ statusu serologicznego wirusa Epsteina-Barra na pacjentów z niezłośliwymi zaburzeniami hematologicznymi
 • Wieloparametrowa cytometria przepływowa do oceny minimalnej choroby resztkowej u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi
 • Parametry przeciążenia żelazem i czynności serca u pacjentów z talasemią dużą i pośrednią
 • Ryzyko wystąpienia nowotworów hematologicznych u pacjentów z neurofi-bromatozą typu 1
 • Przewlekłe stosowanie PPI jako potencjalna przyczyna niedokrwistości

Wersja drukowana:

Cena: 52.00 PLN

EDITORIAL

 • Epstein-Barr virus and post-transplant complications: looking for the links
  János Sinkó

PERSPECTIVE
 • Hematology and transfusion medicine facing COVID-19: perspectives beyond the pandemic
  Jan Styczyński

EXPERTS’ GUIDELINES
 • Antifungal management in adults and children with hematological malignancies or undergoing hematopoietic cell transplantation: recommendations of Polish Society of Hematology and Blood Transfusion, Polish Society of Pediatric Oncology and Hematology, and Polish Adult Leukemia Study Group, 2020
  Lidia Gil, Krzysztof Kałwak, Agnieszka Piekarska, Joanna Góra-Tybor, Agnieszka Wierzbowska, Maria Bieniaszewska, Iwona Hus, Tomasz Szczepański, Sebastian Giebel, Ewa Lech-Marańda, Jan Styczyński
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE
 • Prognostic impact of Epstein-Barr virus serostatus in patients with nonmalignant hematological disorders undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: the study of Infectious Diseases Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation
  Jan Styczynski, Gloria Tridello, Lidia Gil, Per Ljungman, Malgorzata Mikulska, Steffi e van der Werf, Nina Simone Knelange, Diana Averbuch, Gerard Socié, Hendrik Veelken, Jean-Hugues Dalle, Mahmoud Aljurf, Alphan Kupesiz, Yves Bertrand, Abdelghani Tbakhi, Boris Afanasyev, Bruno Lioure, Hélène Labussière-Wallet, Xavier Poiré, Johan Maertens, Eefke Petersen, Patrice Chevallier, Noel Milpied, John A. Snowden, Ibrahim Yakoub-Agha, Jan Cornelissen, Nicolaas Schaap, Carlo Dufour, Regis Peff ault de Latour, Arjan Lankester, Simone Cesaro on behalf of the Infectious Diseases Working Party EBMT

 • Could ratio of hemoglobin to red cell distribution width and ratio of absolute lymphocyte count to absolute monocyte count be a prognostic tool in newly diagnosed multiple myeloma patients?
  Mehmet Baysal, Ufuk Demirci, Volkan Bas, Sedanur Karaman Gulsaran, Elif Umit, Hakkı Onur Kirkizlar, Serap Baysal, Ahmet Muzaff er Demir
 • Multiparameter fl ow cytometry for assessment of minimal residual disease in patients with myelodysplastic syndromes treated with allogeneic stem cell transplantation
  Katarzyna Wiśniewska-Piąty, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Agata Wieczorkiewicz-Kabut, Karolina Chromik, Anna Koclęga, Krzysztof Woźniczka, Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Dariusz Kata, Patrycja Zielińska, Grzegorz Helbig
 • Parameters of tissue iron overload and cardiac function in patients with thalassemia major and intermedia
  Sarah Safniyat, Nader Shakibazad, Sezaneh Haghpanah, Hamid Amoozegar, Mehran Karimi, Sanaz Safaei, Saeed Safniyat, Hamid Mohammadi, Omid Reza Zekavat
 • No signifi cant risk of hematological malignancy in patients with neurofi bromatosis type 1: single center study of children and adults
  Agata Marjańska, Jan Styczyński, Agnieszka Jatczak-Gaca, Mariusz Wysocki
CASE REPORT
 • Chronic use of PPIs as a potential cause of anemia: case reports and review of the literature
  Martyna Podgajna, Michał Mielnik, Aneta Szudy-Szczyrek, Kinga Kuśmierczuk, Marek Hus
 • Mixed phenotype acute leukemia and lineage switch from lymphoblastic leukemia to myeloid leukemia in the course of Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasm – case reports and literature review
  Agnieszka Ożańska, Marta Sobas, Donata Szymczak, Tomasz Wróbel
 
wersja elektroniczna numeru: Volumen 51, numer 2, 2020