Zmiany w zespole redakcyjnym

Informujemy, że począwszy od numeru 4 Vol. 50, zmienia się skład zespołu redakcyjnego Acta Haematologica Polonica.

W miejsce prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Giannopoulosa stanowisko Redaktora Naczelnego obejmuje prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński. Nowym Zastępcą Redaktora Naczelnego zostaje prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, która przejmuje tym samym zadania redakcyjne prof. dr hab. n. med. Iwony Hus. Pracę na stanowisku Sekretarza Redakcji kontynuuje dr n. med. Agnieszka Karczmarczyk.


Zmiany dotyczą także redakcji działów tematycznych.
Pracę w charakterze redaktorów tematycznych kontynuują: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Transplantologia), prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (Hematoonkologia dziecięca, biologia molekularna) oraz dr n. med. Tomasz Stokłosa (Biologia molekularna, leukemogeneza). 
Nowymi redaktorami tematycznymi są: prof. dr hab. n. med. Lidia Gil (Ostre białaczki dorosłych, mieloproliferacje), prof. dr hab. n. med. Iwona Hus (Limfoproliferacje), prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska (Transfuzjologia) oraz dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek (Hemostaza, hematologia nieonkologiczna).

Pracę jako redaktorzy działów tematycznych zakończyli: prof. dr hab. n. med. Jacek Treliński (Hemostaza, proliferacje), prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska (Ostre białaczki dorosłych) oraz prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel (Limfoproliferacje).