Zmiany w zespole redakcyjnym

Informujemy, że począwszy od numeru 4 Vol. 50, zmienia się skład zespołu redakcyjnego Acta Haematologica Polonica.