Odeszła ikona polskiej hematologii

Odeszła ikona polskiej hematologii
Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska zmarła 21 lutego. Była specjalistką chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej.
W latach 2003-2011 sprawowała funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Była przewodniczącą i zarazem twórczynią Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz członkiem zarządu European Myeloma Network.

Prof. Anna Dmoszyńska była wybitnym naukowcem i autorytetem dla swoich studentów. 13 razy została wyróżniona przez ministra zdrowia, a w roku 2012 otrzymała prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jej dorobku naukowym znajduje się około 700 artykułów opublikowanych w prasie krajowej i zagranicznej a także kilka książek. Niestety najnowszego wydania Podstaw hematologii, nad którym pracowała i które ma ukazać się wkrótce, Pani Profesor już nie zobaczy.
następny artykuł