Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 4, 2019

W numerze:

 • 50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi
 • Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym
 • Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV
 • Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby
 • Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B
 • Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL BCR-ABL1-like spowodowaną translokacją t(9;10)(q34;q22)
 • Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku
 • Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce
 • Wspomnienie o Prof. dr hab. med. Annie Dmoszyńskiej i Prof. dr hab. med. Krystynie Zawilskiej

Wersja drukowana:

Cena: 52.00 PLN

ARTYKUŁ REDAKCYJNY/EDITORIAL

 • 50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi
  Jan Styczyński
 
ZALECENIA EKSPERTÓW / EXPERTS’ GUIDELINES
 • Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym oraz w wybranych chorobach hematologicznych: rekomendacje Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
  Sylwia Kołtan, Anna Urbańczyk, Elżbieta Grześk, Anna Dąbrowska, Marlena Ewertowska, Krzysztof Kałwak, Tomasz Szczepański, Wojciech Młynarski, Mariusz Wysocki, Jan Styczyński
 • Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV – rekomendacje grupy roboczej profilaktyki reaktywacji HBV
  Małgorzata Pawłowska, Robert Flisiak, Lidia Gil, Andrzej Horban, Iwona Hus, Jerzy Jaroszewicz, Ewa Lech-Marańda, Jan Styczyński
 
PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE
 1. Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby
  Iuliia Iavorska, Mateusz Nowicki, Anna Grzelak, Anna Szmigielska-Kapłon
 2. Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B
  Agnieszka Karczmarczyk, Krzysztof Giannopoulos
 
KAZUISTYKA / CASE REPORT
 1. Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL BCR-ABL1-like spowodowaną
  translokacją t(9;10)(q34;q22)
  Anna Kulikowska, Anna Pastwińska, Agnieszka Stefaniak, Karolina Karabin, Katarzyna Pawelec, Borys Styka, Marta Libura, Monika Lejman, Elżbieta Chmarzyńska-Mróz
 2. Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku
  Wojciech Dąbrowa, Aleksandra Janusz
 3. Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce
  Joanna Skulimowska, Paweł Turowski, Edyta Klimczak-Jajor, Marzena Dębska, Katarzyna Guz, Ewa Brojer
 
WSPOMNIENIE / MEMORIES
 1. Prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska (28.03.1943-21.02.2019)
  Iwona Hus, Tadeusz Robak
 2. Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska (10.12.1937-23.08.2019)
  Lidia Gil
wersja elektroniczna numeru: Volumen 50, numer 4, 2019