Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 3, 2019

W numerze:

 • Limfadenopatia u dzieci i dorosłych
 • Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych
 • Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL
 • Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych
 • Wyzwania wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego
 • Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych
 • Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży 
 • Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych 
 • Powikłania zakaźne u dzieci i dorosłych z nowotworami hematologicznymi
 • Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej
 

Wersja drukowana:

Cena: 52.00 PLN

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW ARTICLE
 1. Diagnosis and management of complications of chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
  Clive S. Zent
 2. Limfadenopatia u dzieci i dorosłych: zasady postępowania diagnostycznego
  Jan Styczyński
 3. Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych – aktualne postępowanie
  Ewa Chmielowska
 4. Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL
  Beata Grygalewicz
 5. Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych
  Wojciech Jurczak, Monika Długosz-Danecka
 6. Wyzwania wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego – algorytm diagnostyczny
  Krzysztof Giannopoulos, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Tomasz Stompór, Piotr Ligocki, Marek Stopiński, Michał Sutkowski, Norbert Grząśko, Marta Morawska, Anna Kordecka, Mariusz Kordecki, Artur Jurczyszyn, Dominik Dytfeld ,Tomasz Wróbel, Krzysztof Jamroziak, Agnieszka Druzd-Sitek, Adam Walter-Croneck, Anna Dmoszyńska
 7. Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego w dobie nowych terapii
  Maria Cioch
 8. Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych – przegląd literatury
  Katarzyna Osmańska, Maria Pilarska-Deltow, Olga Haus
 9. Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży
  Joanna Góra-Tybor
 10. Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych
  Jadwiga Fabijańska-Mitek
 11. The prognostic value of mean platelet volume in cancer patients
  Marta Masternak, Joanna Knap, Krzysztof Giannopoulos
 12. ABC of viral infections in hematology: focus on herpesviruses
  Jan Styczyński

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE/PRACA ORYGINALNA
 1. Infectious complications in children and adults with hematological malignancies
  Jan Styczyński

KAZUISTYKA/CASE REPORT
 1. Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej
  Emilia Rymkiewicz, Agnieszka Piebiak, Beata Chrapko, Justyna Szumiło, Norbert Grząśko, Krzysztof Giannopoulos
 
 wersja elektroniczna numeru: Volumen 50, numer 3, 2019