Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 2, 2019

W numerze:

 • Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych
 • Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • Postępowanie w chłoniakach z obwodowych limfocytów T i NK
 • Znaczenie adrenaliny w mechanizmie aktywacji ludzkich płytek krwi
 • The role of neuronal apoptosis inhibitory protein (NAIP) in acute myeloid leukemia patients
 • Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with haemophilia A and FVIII inhibitor
 • Terapia manualna po alloplastyce stawu kolanowego u pacjenta z artropatią hemofilową w przebiegu hemofilii A

Wersja drukowana:

Cena: 52.00 PLN

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW ARTICLE
 1. Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych
  Aleksandra Kubiak-Mlonka, Ewelina Ziółkowska, Tadeusz Robak, Anna Korycka-Wołowiec
 2. Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
  Iwona Hus, Joanna Drozd-Sokołowska, Lidia Gil, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Giannopoulos, Sebastian Giebel, Wojciech Jurczak, Tomasz Wróbel, Jan Maciej Zaucha, Tadeusz Robak
 3. Postępowanie w chłoniakach z obwodowych limfocytów T i NK
  Jarosław Czyż
 4. Znaczenie adrenaliny w mechanizmie aktywacji ludzkich płytek krwi
  Agata Gołaszewska

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE/PRACA ORYGINALNA
 1. The role of neuronal apoptosis inhibitory protein (NAIP) in acute myeloid leukemia patients
  Agnieszka Pluta, Tadeusz Robak, Kamil Brzozowski, Barbara Cebula-Obrzut, Agata Majchrzak, Piotr Pluta, Anna Szmigielska-Kapłon, Olga Grzybowska-Izydorczyk, Magdalena Czemerska, Piotr Stelmach, Piotr Smolewski, Agnieszka Wierzbowska

KAZUISTYKA/CASE REPORT
 1. Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with haemophilia A and FVIII inhibitor – a case report
  Paweł Łaguna, Anna Klukowska, Jarosław Ćwikła, Michał Matysiak
 2. Terapia manualna po alloplastyce stawu kolanowego u pacjenta z artropatią hemofilową w przebiegu hemofilii A – studium przypadku
  Joanna Byra, Jolanta Jaworek
 
 wersja elektroniczna numeru: Volumen 50, numer 2, 2019