Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 4, 2018

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019
 • Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
 • Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphomaafter brentuximab vedotin failure
 • Plerixafor for patients who fail cytokine- or chemotherapy-based stem cell mobilization
 • Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p

Wersja drukowana:

Cena: 52.00 PLN

ZALECENIA EKSPERTÓW/EXPERTS’ GUIDELINES

 1. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019
  Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Dominik Dytfeld, Artur Jurczyszyn, Jan Walewski, Ewa Lech-Marańda, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Tomasz Wróbel, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Bogdan Małkowski, Agnieszka Druzd-Sitek, Tadeusz Robak, Joanna Mańko, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder, Anna Dmoszyńska

PRACA POGLĄDOWA/REVIEW ARTICLE
 1. Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
  Aneta Malesa, Justyna Nowak, Katarzyna Skórka, Marta Karp, Krzysztof Giannopoulos

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE/PRACA ORYGINALNA
 1. Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphomaafter brentuximab vedotin failure – Polish Lymphoma Research Group real-life experience
  Monika Długosz-Danecka, Michał Szymczyk, Joanna Fischer, Anna Łojko -Dankowska, Justyna Rybka, Joanna Mańko, Katarzyna Duda, Wojciech Jurczak
 2. Plerixafor for patients who fail cytokine- or chemotherapy-based stem cell mobilization: Results of a prospective study by the Polish Lymphoma Research Group (PLRG)
  Sebastian Giebel, Sylwia Oborska, Joanna Romejko-Jarosinska, Jarosław Dybko, Joanna Mańko, Joanna Sawczuk-Chabin, Agata Szymańska, Wojciech Legieć, Anna Czyż, Magdalena Maruszak, Maria Saduś-Wojciechowska, Joanna Drozd-Sokołowska, Paweł Steckiewicz, Anna Ejduk, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Tomasz Ogórka, Michał Osowiecki, Łukasz Targoński, Michał Taszner
 3. Prognostic value of soluble angiotensin II receptor 1 and solubleangiotensin converting enzyme (CD 143) in patients with acute leukemia
  Samia Abd El-Moneim Ebied, Nadia Aly Sadek, Nadia El-Sayed Zaki,Samir Ali Abd El-Kaream, Heba Khafagui Ahmed El Kashif

KAZUISTYKA/CASE REPORT
 1. Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p – opis przypadku
  Bożena Sokołowska, Ewa Wasik-Szczepanek, Sylwia Chocholska, Marek Hus
 
 wersja elektroniczna numeru: Volumen 49, numer 4, 2018