Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 3, 2018

W numerze:

 • Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią
 • Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
 • Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku
 • Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku
 • Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością
 • Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną

Wersja drukowana:

Cena: 52.00 PLN

ZALECENIA EKSPERTÓW/EXPERTS’ GUIDELINES

 1. Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią – zalecenia PTHiT i sekcji do spraw zakażeń PALG
  Iwona Hus, Agnieszka Piekarska, Jacek Roliński, Katarzyna Brzeźniakiewicz -Janus, Krzysztof Giannopoulos, Krzysztof Jamroziak, Beata Piątkowska -Jakubas, Agnieszka Wierzbowska, Jan Maciej Zaucha, Sebastian Giebel, Tadeusz Robak, Lidia Gil

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLE
 1. Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
  Norbert Grząśko, Krzysztof Jamroziak, Anna Dmoszyńska, Krzysztof Giannopoulos
 2. Selected factors infl uencing angiogenesis and hematopoietic niche
  Mateusz Nowicki, Piotr Stelmach, Anna Szmigielska-Kapłon
 3. Statystyka w praktyce hematologicznej
  Iga Andrasiak, Tomasz Wróbel


PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

 1. Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku przy pomocy sekwencjonowania Sangera oraz analizy długości fragmentów DNA
  Dorota Link-Lenczowska, Łukasz Dryja, Barbara Zapała, Dorota Krochmalczyk, Tomasz Sacha
 2. Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku w oparciu o wskaźniki prognostyczne IPSS, DIPSS oraz MIPSS
  Dorota Link-Lenczowska, Tomasz Sacha
 
KAZUISTYKA/CASE REPORTS
 1. Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością – opis przypadku
  Maria Cioch
 2. Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną – studium przypadku klinicznego
  Agnieszka Szymczyk, Monika Klimek, Monika Podhorecka, Małgorzata Kowal, Waldemar Tomczak, Justyna Kozińska, Dorota Suszek, Maria Majdan, Marek Hus

wersja elektroniczna numeru: Volumen 49, numer 3, 2018