Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 2, 2018

W numerze:

 • Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe.
 • Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym.
 • Combination therapies of hypomethylating agents for elderly patients with acute myeloid leukemia
 • Bankowanie. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych
 • Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET
 • Clinical and laboratory features of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL): a study of 37 cases
 • Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych

Wersja drukowana:

Cena: 53.48 PLN

KRÓTKI KOMENTARZ/SHORT COMMUNICATION

 1. Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe. Komentarz do artykułu „Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET”
  Krystyna Zawilska

PRACE POGLĄDOWE/REVIEW ARTICLE

 1. Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym
  Monoclonal gammapathy of renal signifi cance
  Kamila Skwierawska, Anna Waszczuk-Gajda, Agnieszka Perkowska -Ptasińska, Grzegorz Basak, Wiesław W. Jędrzejczak
 2. Combination therapies of hypomethylating agents for elderly patients with acute myeloid leukemia
  Jiayu Huang, Yun Lian, Sixuan Qian
 3. Bankowanie. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych
  Banking. Microbial safety of haematopoietic stem cells transplantation
  Ewa Bembnista, Agnieszka Kubiak, Paula Matuszak, Maria Kozłowska -Skrzypczak
 4. Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET
  Sulodexide for the prevention of recurrent deep vein thrombosis – SURVET study
  Grzegorz Madycki


PRACE ORYGINALNE/ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

 1. Clinical and laboratory features of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL): a study of 37 cases
  Cristiane da Silva Rodrigues de Araújo, Mirna Maira Bezerra Calazan do Carmo, Claudia de Alvarenga Maximo, Sílvia Maia Farias de Carvalho
 2. Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych
  Application of infusional chemotherapy regimen DA-EPOCH in treatment of non-Hodgkin lymphomas
  Michał Taszner, Agata Szymańska, Maria Bieniaszewska

wersja elektroniczna numeru: Volumen 49, numer 2, 2018