Acta Haematologica Polonica, Volumen 45, numer 1, 2014

W numerze:

 • Znaczenie mutacji genów modulujących zmiany epigenetyczne w ostrej białaczce szpikowej
 • Cytogenetyczne i molekularne uwarunkowania agresywnej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Dwu-, trzy- i czterolekowe schematy w leczeniu pierwszoliniowym szpiczaka plazmocytowego z uwzględnieniem efektów terapii z zastosowaniem bortezomibu
 • Czynniki warunkujące aktywność terapeutyczną L-asparaginazy
 • Klasyfikacja barier stojących na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
 • Jak wybrać koncentrat czynnika krzepnięcia dla dziecka chorego na hemofilię?

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

ARTYKUŁY REDAKCYJNE

 1. Wspomnienie Profesora Johna Michaela Goldmana (1938–2013)
  Andrzej Hellmann, Tadeusz Robak
 2. Aktualizacja zaleceń Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczących rozpoznawania i leczenia dyskrazji plazmocytowych w 2014 roku
  Anna Dmoszyńska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Sebastian Giebel, Adam Walter-Croneck, Krzysztof Giannopoulos
 3. Bortezomib w terapii skojarzonej: dwa, trzy czy cztery leki?
  Krzysztof Jamroziak

 

PRACE POGLĄDOWE
 1. Znaczenie mutacji genów modulujących zmiany epigenetyczne w ostrej białaczce szpikowej
  Małgorzata Zając, Krzysztof Giannopoulos
 2. Cytogenetyczne i molekularne uwarunkowania agresywnej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
  Anna Grenda, Michał Budzyński, Agata A. Filip
 3. Dwu-, trzy- i czterolekowe schematy w leczeniu pierwszoliniowym szpiczaka plazmocytowego z uwzględnieniem efektów terapii z zastosowaniem bortezomibu
  Artur Jurczyszyn, Norbert Grząśko, Jan Maciej Zaucha
 4. Czynniki warunkujące aktywność terapeutyczną L-asparaginazy
  Justyna Walenciak, Beata Zalewska-Szewczyk
 5. Klasyfikacja barier stojących na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
  Anna Rychter, Joanna Góra-Tybor, Joanna Miniszewska
 6. Jak wybrać koncentrat czynnika krzepnięcia dla dziecka chorego na hemofilię?
  Anna Klukowska
 

PRACE ORYGINALNE

 1. Skuteczność liposomalnej cytarabiny w leczeniu pierwotnego i wtórnego zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu chłoniaków nieziarniczych – ocena retrospektywna pacjentów leczonych w Klinice Hematologii UJ CM
  Monika Długosz-Danecka, Wojciech Jurczak, Katarzyna Krawczyk, Agnieszka Giza, Aleksander B. Skotnicki
 2. Wpływ cytotoksyczny R-amfinazy, endorybonukleazy o działaniu przeciwnowotworowym, na komórki chłoniaka rozlanego z dużych komórek B w warunkach in vitro
  Małgorzata Zwolińska, Barbara Cebula-Obrzut, Magdalena Witkowska, Agata Majchrzak, Aleksandra Mędra, Piotr Smolewski
 3. Pierwotna małopłytkowość immunologiczna u dzieci w świetle współczesnych definicji
  Monika Richert-Przygońska, Natalia Bartoszewicz, Fabian Przygoński, Mariusz Wysocki
 4. Analiza ekspresji genów odpowiedzialnych za rozwój przewlekłej małopłytkowości immunologicznej u dzieci
  Monika Richert-Przygońska, Bing Zhang, James L. Zehnder, Mariusz Wysocki
 

KAZUISTYKA
 1. Recurrent diffuse large B-cell lymphoma presenting initially as hemophagocytic syndrome
  Zhenyu Lin, Yinchao Zhao, Gang Wu, Xiaorong Dong
 2. Hairy cell leukemia and multiple myeloma: Two distinct entities or a single two-phase disease
  Katarzyna Wiśniewska-Piąty, Grzegorz Helbig, Krzysztof Woz´niczka, Joanna Dziaczkowska-Suszek, Sławomira Kyrcz-Krzemień
 3. Nawrotowa postać szpiczaka plazmocytowego leczona długotrwale lenalidomidem w monoterapii – opis przypadku
  Ewa Stefanko, Tomasz Wróbel
 4. Długotrwała odpowiedź na leczenie azacytydyną pacjentki z ostrą białaczką szpikową z niekorzystnym profilem cytogenetycznym – prezentacja przypadku
  Kamila Kruczkowska-Tarantowicz, Klaudia Grądzka, Marzenna B. Klimiuk, Izabela Łapuć, Janusz Kłoczko
 5. Nietypowy przebieg czerwienicy prawdziwej – opis przypadku
  Lidia Chmielewska-Gorycka, Witold Prejzner, Aleksandra Leszczyńska, Andrzej Hellmann
 6. Choroba Kikuchi i Fujimoto: opis dwóch nowych polskich przypadków i aktualny przegląd piśmiennictwa
  Agata Tyczyńska, Agnieszka Giza, Anna Kalicka, Paweł Pikiel, Jacek Kowalski, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Aleksander Skotnicki, Jan Maciej Zaucha