Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 2, 2016

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2016
 • Wytyczne postępowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX
 • Nowe metody diagnostyczne w prognozowaniu i śledzeniu odpowiedzi na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych przewlekłej białaczki szpikowej
 • Ponatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia
 • Metformina: stary lek w nowej aplikacji
 • Rzadkie choroby makrofagów u dorosłych

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE

 1. Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2016
  Anna Dmoszyńska, Adam Walter-Croneck, Barbara Pieńkowska-Grela, Lidia Usnarska-Zubkiewicz, Jan Walewski, Grzegorz Charliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Wiater, Ewa Lech-Marańda, Krzysztof Jamroziak, Agnieszka Druzd-Sitek, Dominik Dytfeld, Mieczysław Komarnicki, Tadeusz Robak, Artur Jurczyszyn, Joanna Mańko, Aleksander Skotnicki, Sebastian Giebel, Ryszard Czepko, Janusz Meder, Bogdan Małkowski, Krzysztof Giannopoulos
 2. Część I: Wytyczne postępowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (wydanie zaktualizowane)
  Jerzy Windyga, Krzysztof Chojnowski, Anna Klukowska, Magdalena Łętowska, Andrzej Mital, Jacek Musiał, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Maria Podolak-Dawidziak, Jacek Treliński, Anetta Undas, Tomasz Urasiński, Joanna Zdziarska, Krystyna Zawilska
 3. Zmiany rodzaju koncentratu czynnika krzepnięcia u chorego na hemofilię – korzyść czy ryzyko?
  Anna Klukowska
 4. Nowe metody diagnostyczne w prognozowaniu i śledzeniu odpowiedzi na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych przewlekłej białaczki szpikowej
  Joanna Wącław, Tomasz Sach
 5. Ponatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia
  Tomasz Sacha
 6. Metformina: stary lek w nowej aplikacji
  Anna Dmoszyńska, Monika Podhorecka, Krzysztof Giannopoulos
 7. Rzadkie choroby makrofagów u dorosłych
  Maciej Machaczka, Monika Klimkowska
 8. Inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych podziału komórki w leczeniu chorób nowotworowych
  Aleksandra Mędra, Agata Majchrzak, Piotr Smolewski
 

PRACE ORYGINALNE
 1. Interferon i interleukina-2 a ostra choroba przeszczep-przeciw-gospodarzowi i powikłania infekcyjne u pacjentów po allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych
  Malwina Rybicka, Mirosław Markiewicz, Elżbieta Pietruszka, Karol Goraus, Aleksandra Suszka-Świtek, Ryszard Wiaderkiewicz, Sylwia Mizia, Monika Dzierżak-Mietła, Krzysztof Białas, Sławomira Kyrcz-Krzemień