Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 3, 2016

W numerze:

 • Rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne dla przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Zalecenia dotyczące oceny schorzeń współistniejących u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w procesie wyboru inhibitora kinaz tyrozynowych
 • Stres siateczki śródplazmatycznej i stres oksydacyjny w ostrych białaczkach szpikowych
 • Koncentrat płytek krwi napromieniowany czy poddany redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych – który składnik wybrać w celu profilaktyki poprzetoczeniowej choroby przeszczep-przeciwgospodarzowi?
 • Monocyty z ekspresją Tie-2 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Retrospektywna analiza skuteczności nilotynibu i dazatynibu w drugiej linii terapii przewlekłej białaczki szpikowej w polskich ośrodkach hematologicznych

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

PRACE POGLĄDOWE

 1. Rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne dla przewlekłej białaczki limfocytowej w 2016 r – Raport Grupy Roboczej PTHiT i PALG-CLL
  Tadeusz Robak, Iwona Hus, Krzysztof Giannopoulos, Jerzy Błoński, Krzysztof Jamroziak, Jacek Roliński, Piotr Smolewski, Dariusz Wołowiec
 2. Zalecenia dotyczące oceny schorzeń współistniejących u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w procesie wyboru inhibitora kinaz tyrozynowych
  Tomasz Sacha, Sebastian Szmit, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Witold Prejzner, Joanna Góra-Tybor
 3. Stres siateczki śródplazmatycznej i stres oksydacyjny w ostrych białaczkach szpikowych
  Justyna Chlebowska
 4. Koncentrat płytek krwi napromieniowany czy poddany redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych – który składnik wybrać w celu profilaktyki poprzetoczeniowej choroby przeszczep-przeciwgospodarzowi?
  Piotr Olbromski, Piotr Radziwon

PRACE ORYGINALNE
 1. Monocyty z ekspresją Tie-2 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
  Agnieszka Bojarska-Junak, Piotr Grundszok, Małgorzata Waldowska, Justyna Woś, Sylwia Chocholska, Iwona Hus, Wioleta Kowalska, Katarzyna Gęca, Waldemar Tomczak, Jacek Roliński
 2. Retrospektywna analiza skuteczności nilotynibu i dazatynibu w drugiej linii terapii przewlekłej białaczki szpikowej w polskich ośrodkach hematologicznych
  Anna Stępień, Krzysztof Jamroziak, Tomasz Sacha, Dorota Link-Lenczowska, Izabela Florek, Witold Prejzner, Zofia Specht-Szwoch, Małgorzata Całbecka, Marcin Rymko, Marek Dudziński, Paulina Wieszczy, Krzysztof Warzocha, Janina Góra-Tybor
 3. Effective pain reduction during bone marrow biopsy and aspiration – Technique over experience
  Emil Jaddini, Nikolaj Hjortholm, Emilian Snarski