Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 4, 2016

W numerze:

 • Limfohistiocytoza hemofagocytarna u dzieci
 • Analiza mutacji talasemii alfa u chorych diagnozowanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
 • Transfusion-associated graft-vs-host disease – A case report
 • Precursor B-lymphoblastic lymphoma mimicking: An acute subdural hematoma
 • Retrospektywna analiza skuteczności nilotynibu i dazatynibu w drugiej linii terapii przewlekłej białaczki szpikowej

Wersja eBook:

Cena: 0.00 PLN

PRACA POGLĄDOWA

 1. Limfohistiocytoza hemofagocytarna u dzieci
  Magdalena Wołowiec, Iwona Malinowska

PRACE ORYGINALNE
 1. Association of rs1319868, rs1567811 and rs8041224 of IGF1R gene with infection among sickle cell anemia Tunisian patients
  Mouna Ben Sassi, Leila Chaouch, Miniar Kalai, Imen Moumni, Houyem Ouragini, Imen Darragi, Dorra Chaouachi, Imen Boudrigua, Raouf Hafsia, Salem Abbes
 2. Analiza mutacji talasemii alfa u chorych diagnozowanychw Instytucie Hematologii i Transfuzjologii Edyta Klimczak-Jajor, Joanna Skulimowska, Paweł Turowski, Hanna Pyl, Małgorzata Uhrynowska, Katarzyna Guz, Ewa Mendek-Czajkowska, Anna Ejduk, Izabella Kopeć, Marzena Dębska, Ewa Brojer
KAZUISTYKA
 1. Transfusion-associated graft-vs-host disease – A case report
  Jina Bhattacharyya, Nilom Khound, Bhaskar Jyoti Kakati, Mrinal Bhattacharyya, Sangit Dutta, Aishwarya Raj
 2. Precursor B-lymphoblastic lymphoma mimicking: An acute subdural hematoma
  Ant Uzay, Siret Ratip, Ilhan Elmaci, Metin Ozdemirli