Bazy indeksacyjne

Czasopismo indeksowane jest w:
 • Baidu Scholar
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • EBSCO Discovery Service
 • Google Scholar
 • J-Gate
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
 • Naviga (Softweco)
 • Primo Central (ExLibris)
 • ReadCube
 • Scopus
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDNet
 • WorldCat (OCLC)

wersją referencyjną jest wydanie elektroniczne (e-ISSN: 2300-7117) dostępne pod adresem:
https://content.sciendo.com/view/journals/ahp/ahp-overview.xml
następny artykuł