Acta Haematologica Polonica, Volumen 44, numer 2, 2013

W numerze:

 • Ostra białaczka szpikowa u osób w wieku podeszłym
 • Leczenie celowane w ostrych białaczkach szpikowych
 • Przewlekła białaczka limfocytowa u ludzi starszych
 • Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkach
 • Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w starszym wieku niebędących kandydatami do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoSCT)
 • Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowym
 • Profilaktyka neutropenii u pacjentów w wieku podeszłym
 • Małopłytkowość – wskazania do zastosowania cytokin płytkotwórczych
 • Nabyte skazy krwotoczne osoczowe u osób w podeszłym wieku

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 44, numer 1, 2013

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013
 • Znaczenie modyfikacji epigenetycznych w patogenezie białaczek
 • Polimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
 • Zastosowanie koncentratu czynników zespołu protrombiny w leczeniu zaburzeń hemostazy osoczowej po operacji transplantacji serca
 • Mnogie nowotwory i transformacja Richtera u pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka z małych limfocytów B – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne

Cena: 0.00 PLN